Ascultă cu atenție!

Ascultă cu atenție!

Mulți oameni subestimează drastic importanța ascultării când învață o a doua limbă. Dar studiile arată că, atunci când folosim limba, petrecem între 40-50% din timp ascultând! Majoritatea cursanților nu petrec nici pe departe aceeași durată de timp exersând ascultarea. Totuși,…

 Listen Up!

Listen Up!

Many people drastically underestimate the importance of listening when learning a second language. But language research has determined that when we use language, we spend between 40-50% of our time listening! Most learners spend nowhere near that amount of time…

 Read All About It!

Read All About It!

Reading can be a real blessing on the path to learning English. Books, online articles, magazines, and most forms of written English will show you the language in its most correct and precise form. The authors have had the time…

 Citește tot ce prinzi!

Citește tot ce prinzi!

Cititul poate fi o adevărată binecuvântare în drumul de învățare a limbii engleze. Cărțile, articolele online, revistele și majoritatea formelor de engleză scrisă îți vor arăta limba în cea mai corectă și precisă formă a sa. Autorii au avut timpul…